Hakkında

Türkiye’de 2010 yılında eksen kayması tartışmaları ülkenin yönünü Batı’dan Doğu’ya çevirdiği iddiaları etrafında dönüyordu. Fakat “eksen kayması” sadece Türkiye’nin dış politikada “Batı merkezli” bir yaklaşımı arkasında bırakarak bölgede daha etkin olma eğilimini özetleyen bir kavram değil. Dünyada bu fenomen ile tanımlanabilecek diğer gelişmeler de var. Bugün Batı ülkeleri de giderek artan aşırı sağcı yaklaşımlar ve popülist partilerle birlikte tarihî bir değişim sürecinin içerisinde. Her ülkenin kendisi için kurguladığı eksen(ler) büyük krizlerle birlikte büyük kaymalara maruz kalıyor.

Tam da bu esnada Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkiyi Doğu-Batı çatışmasına hapsetmeden ve ulusal iç ya da dış politika çıkarlarını mutlaklaştırmadan anlayabilmek önem arz ediyor.

Bu blog, Almanya ile Türkiye’nin Ermeni soykırımı tasarısı tartışmalarıyla iyice gerginleşen ilişkilerine bir cevap denemesi olarak kuruldu. “Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri ilişkilerini farklı bir okumayla anlamlandırmaya çalışmak mümkün mü?” ya da “Batı Avrupa ülkelerine yayılan, sınırötesi bir göç topluluğu olarak kendisine has sorunları, dili ve öncelikleri olan Türkiye diasporası eksenlerin kaymasından nasıl etkileniyor?” gibi soruların peşine düşen bu blog, Türkiye’den Batı Avrupa’ya, Batı Avrupa’dan Türkiye’ye, her iki coğrafyanın kendi konjonktürünü dikkate alarak bakma denemesi olacak.

Burada yayımlanan yazılar olgunluğa ulaşıp tamamlanmış değil, tam tersine oluşmakta olan bir düşünce sürecini yansıtıyorlar. Bu nedenle de tarafgirlik histerisine kapılmış eleştirimsiler ve nesnellikten uzak argümanlar hariç her türlü tashih, eleştiri ve tavsiyeye açıklar.